POZİSYON DETAYLARI

07.01.2022 00:00:00    
     
     
LOJİSTİK ASİSTANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Lojistik Asistanı” aranmaktadır.


İş Tanımı

 • Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda bütün lojistik süreçleri takip ve kontrolünü sağlamak,
 • Lojistikle ilgili tüm süreçlerin geliştirme, koordine etme, denetleme ve izlenmesinden sorumlu olmak,
 • Depoların ve ambarların periyodik sayımı, stok tamamlama işlemleri, desteklenmesi ve denetiminden sorumlu olmak,
 • Bütün ofislere yönelik tedarik zincirinin yönetiminin desteklenmesi ve denetlenmesinde yer almak,
 • Gerekliliklere bağlı olarak haftalık, aylık ve yıllık lojistik raporlarının oluşturulmasına sağlamak,
 • Personel ve Malzeme taşımacılık sürecinin desteklenmesi ve denetimi yapmak,
 • Demirbaş zimmetleri, barkodlama sistemleri ve envanter yönetimi kapsamında ekipmanların yönetilmesini sağlamak,
 • Malzeme stok tamamlama risklerinin öngörülmesi ve bunların tedarik edilmesine yönelik olarak Satın Alma Birimi ile koordinasyonu sağlamak,
 • Stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve lojistiğe ilişkin koordinasyonun bütün yönlerinin yönetilmesinde yer almak,
 • Bütün departmanlarla özellikle de Proje koordinatörleri/sorumluları Satın Alma ve Finans Departmanıyla projelerin sürekliliğini sağlamak için yakın işbirliği içerisinde çalışmak,
 • Lojistik talebini/siparişini yükün niteliği, teslim tarihi, miktarı, cinsi ve çıkış ile teslim yeri gibi alt detaylar açısından gerekli incelemeleri yapmak,
 • Yükün niteliği, teslim tarihi, yeri, miktarı, cinsi gibi detaylara göre alan/hacim hesaplaması yapmak.

Genel Nitelikler

 • İlgili alanlarda en az lisans derecesine sahip olmak,
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde deneyimli veya sertifikalı olmak,
 • Lojistik alanında en az 2 yıl deneyimli olmak,
 • Envanter Yönetim ve Stok Kontrol Paket Programı bilgisine sahip olmak,
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce  dil bilgisine sahip olmak,
 • Tüm Microsoft Office programlarına hâkim olmakla birlikte ileri düzey Excel bilgisine sahip olmak,
 • Seyahat engeli olmamak.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: ANKARA