POZİSYON DETAYLARI

12.01.2022 00:00:00    
     
     
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (GBV) Uzmanı  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (GBV) Uzmanı” aranmaktadır.

 

İş Tanımı

·       Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (GBV) Uzmanı, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ)’e yönelik farkındalık çalışmalarının planlanması, koordine edilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütür.

·       GBV Uzmanı, Koruma Birim Koordinatörü’nün süpervizörlüğünde çalışır ve görevleri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

·       Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından alandaki ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik TCDŞ’e ilgili programların planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

·       Saha çalışanlarına (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanları, vb.) toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin azaltılması, önlenmesi ve müdahalesi konularında eğitim, teknik destek ve süpervizyon vermek,

·       Sahada görev yapan personele TCDŞ eğitimleri vererek risk altındaki kişilerin tespitini güçlendirmek,

·       TCDŞ hassasiyeti taşıyan dosyaların takibini yapmak ve yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak,

·       Yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerinin zamanında ve doğru olarak sağlanmasının takibinden ve izlenmesinden sorumlu olmak,

·       TCDŞ’e yönelik eğitim ihtiyacını belirleyerek düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek,

·       TCDŞ’in önlenmesi adına oluşturulacak komitelerin işleyiş ve takibini gerçekleştirmek ve teknik destek sunmak,

·       Sahada TCDŞ’in önlenmesine yönelik sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,

·       Saha çalışmaları sırasında tespit edilen ihtiyaçlara göre toplum temelli farkındalık çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi amacıyla saha ekibine teknik destek sağlamak,

·       TCDŞ trend analizi yapmak, konu ile ilgili ihtiyaçları belirleyerek düzenli raporlamak ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik stratejiler geliştirmek,

·       PSEA (Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi) standartlarını aktif olarak desteklemek ve teşvik etmek,

·       Alanda TCDŞ ile ilgili çalışma gruplarına katılım sağlamak,

·       Birim Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Genel Nitelikler

·       Üniversitelerin Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet, İktisadi İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi, Eğitim bölümlerinden mezun olmuş veya bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip, (Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler İktisat, İşletme, vb.),

·       Projeler konusunda en az 2 yıl deneyimli,

·       İleri derece yazılı ve sözlü İngilizce bilen,

·       Hassas gruplarla ilgili en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip,

·       Sonuç odaklı, analitik düşünebilen, yüksek muhakeme ve karar verme yeteneğine sahip,

·       Ekip çalışmasına yatkın, koordinasyon yeteneğine sahip.

Sehir: ANKARA