POZİSYON DETAYLARI

22.08.2022 00:00:00    
     
     
MERKEZ YÖNETİCİSİ  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Merkez Yöneticisi” aranmaktadır.


İş Tanımı

 • Merkezde gerçekleştirilen aktiviteleri ve verilen hizmetleri takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,
 • Merkezin proje kapsamında yıllık hedeflere ulaşmasını sağlamak,
 • Proje kapsamında hedef gruplara yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek olmak,
 • Merkez içinde kapasite geliştirme aktiviteleri ve eğitimler düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak,
 • Sahada mülteci ve sığınmacılara ilişkin son gelişmeleri takip etmek, mültecilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm bulunmasında çalışanlara destek olmak,
 • Proje kapsamında gerekli raporlamaları düzenli bir biçimde yerine getirmek,
 • Çalışmalar kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yerel aktörlerle iş birliği yapmak ve Derneğimizi temsil etmek,
 • Genel koordinatörlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • SGDD-ASAM Merkez Ofisini, yürütülen çalışmalar ve proje ilerleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Alanla ilgili güncel bilgi, yönetmelik, yönerge ve mevzuatlara hakim olmak, yenilikleri takip etmek ve bu bilgileri merkez çalışanlarına aktarmak.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler, İktisadi-İdari Bilimler, Hukuk fakültelerine bağlı bölümlerden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans yapmış,
 • Sivil toplum ya da uluslararası kuruluşlarda çalışma deneyimi olan,
 • Proje yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Yönetim ve koordinasyon becerisine sahip,
 • Proje yürütülmesi, bütçe ve idari konularda yetkin, bilgi ve tecrübe sahibi,
 • Sonuç odaklı, planlama ve organize etme becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın,
 • Güçlü liderlik vasıflarına sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Belirtilen illerde  ikâmet eden ya da etmeye istekli  adaylar aranmaktadır.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: ŞANLIURFA