POZİSYON DETAYLARI

14.12.2021 00:00:00    
     
     
İZLEME DEĞERLENDİRME SORUMLUSU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu” aranmaktadır.

İş Tanımı

 • İlgili projenin raporlarını ve istatististiklerini hazırlamak, analiz etmek,
 • Proje hedefleri doğrultusunda istatiksel güncellemeleri yapmak, verilerin analizini yaparak izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,
 • İzleme faaliyetleri doğrultusunda, proje hedeflerine göre alınabilecek aksiyonlar konusunda proje ekiplerini bilgilendirmek,
 • Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,
 • Sahada yürütülen veri toplama süreçlerini süpervize ederek, gerekli görülmesi halinde merkezde görev alan diğer çalışanlara izleme ve değerlendirme süreç ve araçları konusunda eğitim vermek,
 • Paylaşılan raporların ve bu raporların kapsadığı verilerin arşivini yapmak,
 • Proje koordinatörünün program faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine getirmek,
 • Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu araçların proje raporlama ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak,
 • Proje/Program izleme, değerlendirme ve raporlama gereklilikleri yanı sıra, birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili sosyal bilimler disiplininden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans yapmış ,
 • Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Powerpoint) iyi derecede kullanabilen,
 • Temel seviyede SQL ve veri görselleştirme bilgisi olan ve ilgili veri görselleştirme programlarından en az birine hakim (PowerBI, Google Data Studio vb.). Ayrıca, Pyhton bilgisi tercih sebebidir.
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Belirtilen şehirlerde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır.
Sehir: İSTANBUL