POZİSYON DETAYLARI

03.01.2022 00:00:00    
     
     
KIDEMLİ KORUMA SORUMLUSU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Kıdemli Koruma Sorumlusu” aranmaktadır.


İş Tanımı

 • İller ve Merkez Ofis’teki proje yönetimi arasında iletişimi sağlamak için SGDD bünyesindeki farklı projelerin koordinasyonunu yürütmek,
 • Yerel yetkililer, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile yapılan toplantılarda Derneği temsil etmek, ilişkiler kurmak ve gerektiğinde sunum yapmak,
 • Sahadaki gelişmeleri, trendleri ve uygulamaları takip etmek ve gerektiği şekilde ofisleri bilgilendirmek,
 • İnsan Kaynakları birimi ile birlikte yeni çalışanların işe alım süreçlerine destek vermek,
 • Kapasite Geliştirme Birimi ile birlikte yeni işe başlayanların oryantasyon sürecini koordine etmek,
 • Sahadaki koruma ekiplerine yönelik iş başında eğitimler düzenlemek,
 • Saha ofisleri ve uluslararası saha ofisleri arasındaki toplum temelli koruma ve bireysel koruma faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesini sağlamak,
 • SGDD’nin çevrimiçi vaka yönetim sistemini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Sahadaki trendleri, değişiklikleri ve gözlemleri BMMYK’ya raporlamak,
 • Devlet hizmetlerine erişimdeki engelleri, sahadaki genel koruma ihtiyaçlarını ve sorunlarını bölge koordinasyon ekipleri ve izleme ve değerlendirme sorumlularıyla birlikte tespit etmek ve belgelemek.
 • Proje faaliyetlerinin düzenli olarak raporlanmasını sağlamak,
 • Mültecilere yönelik danışmanlık ve diğer hizmetlerin tüm illerde standardize bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Bütçeyi göz önünde bulundurarak vakaların bütünsel değerlendirmesini yaptıktan sonra tüm SGDD ofislerinden gelen acil nakit yardım taleplerine onay vermek.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler,Sosyal Hizmet,İktisadi İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi, Eğitim bölümlerinden mezun olmuş veya bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip, (Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler İktisat, İşletme, vb.),
 • Projeler konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • İleri derece yazılı ve sözlü İngilizce bilen,
 • Hassas gruplarla ilgili en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip ,
 • Sonuç odaklı, analitik düşünebilen, yüksek muhakeme ve karar verme yeteneğine sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın, koordinasyon yeteneğine sahip.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: ANKARA