POZİSYON DETAYLARI

06.01.2022 00:00:00    
     
     
MOBİL TAKIM LİDERİ  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak/devam etmekte olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Mobil Takım Lideri” aranmaktadır.

 

İŞ TANIMI

 • Görev alınan merkezde gerçekleştirilecek proje faaliyetlerinin sahada yaygınlaştırılmasına ve merkezde sunulan hizmetlere erişemeyen mültecilere hizmetlerin ulaştırılmasına destek olmak, PSS aktivitelerine ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme yapmak,
 • Ofise erişemeyen hassas durumdaki mültecilerin tespitini yapmak, ev ziyaretleri düzenleyerek sahada vaka çalışmaları yapmak ve hassasiyetlere göre kişileri ofise (dosya çalışanı, çocuk koruma sorumlusuna, psikoloğa, aile danışmanına, sağlık eğitgmenine vb) yönlendirmek,
 • Mobil takım koruma ekibinin, hassasiyetlerdeki risk faktörünü göz önünde bulundurarak sahada nerelere ulaşılacağına ilişkin haritalama işlemini yapmak,
 • Mobil takım koruma ekibinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Sahada tespit edilen düşük ve orta riskli hassasiyetli vakalar için koruma süreçlerini işletmek ve “case managament” prensiplerini uygulamak,
 • Tespit edilen hassas durumdaki mülteciler için düzenlenebilecek gıda dışı yardım, yardım kartı dağıtım ve benzeri organizasyonlarda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 • Yerel halkta farkındalık oluşturacak faaliyetler organize etmek,
 • Mülteciler arasında, kendilerine verilen hak ve hürriyetlere ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları düzenlenmesine destek olmak,
 • Mobil Ekibin planlanması,yapılan işlerin raporlanmasına  destek olmak,
 • Diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Program yöneticileri ve merkez yöneticisinin proje faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine getirmek.

 

 GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili sosyal bilimler disiplininden mezun olmuş veya bu alanda yüksek lisansını tamamlamış olmak,
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimi olmak,
 • Alanda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
 • MS Ofis Programlarını kullanabilmek,
 • İletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın,
 • İngilizce ve/veya Arapça bilmek tercih sebebidir.

    Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: İSTANBUL