POZİSYON DETAYLARI

06.01.2022 00:00:00    
     
     
KIDEMLİ İDARİ MALİ SORUMLU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak/devam etmekte olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Kıdemli İdari Mali Sorumlu” aranmaktadır.

 

İŞ TANIMI

·       Projeler kapsamında gerçekleştirilen harcamaların yasal raporlarını, fon sağlayıcısının ve Dernek yönetiminin talep ettiği raporları hazırlamak,

·       Bütçe revizyonlarının hazırlanmasına destek olmak,

·       Bordroların kontrolünü yapılması,

·       Proje bütçesinin hedeflere ve donor kuruluşların kurallarına uygun bir şekilde kullanılması konusunda çalışanları bilgilendirmek, yönlendirmekve süpervizyon sağlamak,

·       Projenin idari ve mali işlemlerinin sistemli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

·       Proje kapsamında yeni prosedürlerin oluşturulmasına yardımcı olmak,

·       Proje bütçesinin takibi ve gerekli işlemlerinin (nakit akışı, banka transferleri vb.) zamanında yapılmasını sağlamak,

·       Proje kasasının takibini yapmak,

·       Ödemelerin takibini yapmak ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,

·       Proje ofislerinin nakit akışı ve harcamalarını takip edip, denetlemek,

·       Proje harcamalarıyla dernek muhasebesi işlemlerinin eşleşmesini kontrol etmek,

·       Mali işlemlerin proje kurallarına ve ulusal mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

·       Proje kapsamında yapılan mali, konaklama, ulaşım vb. yardımlara ilişkin tutanakları ve diğer gerekli evrakları takip etmek,

·       Misyonların gerekli tüm kontrollerinin yapılması ve Hacırah Yönetmeliğine göre ödemelerin gerçekleştirilmesi,

·       ERP Sistemine finans ile ilgili girişleri yapmak,

·       İdari Mali Asistanı ve İdari Mali Sorumlu pozisyonundaki çalışanlara mentorlük yapmak,

·       Proje uygulama planına uygun olarak finanssal işleyişi en etkin şekilde yürütmek

·       Proje Koordinasyonunu finanssal konularda ilgilendiren tüm birimler  ile etkin şekilde iletişimi sağlamak,

·       Finans Birim Koordinatörüne birim içi işleyiş iyileştirmelerinde önerilerde bulunmak,

·       Finans Biriminin içinde eğitimlerin planlanması ve içerik üretilmesi,

·       İç Kontrol süreçlerinin geliştirilmesi konusunda destek olmak,

·       Donörün gönderdiği Bağımsız denetimler süreçlerini yürütmek,

·       Yeni geliştirilen tüm projeler için fon sağlayıcısının bütçe formatlarına uygun şekilde bütçeleri hazırlamak, ihtiyaç halinde bütçe revizyonlarını yapmak; proje başvuru aşamalarında talep edilen her türlü finansal dokümanı hazırlamak

·       Proje Koordinatörü ve Finans Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

·       Finans Biriminin yeni uygulamalarının oluşturlmasında etkin rol almak,

 

 GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin ilgili sosyal bilimler disiplininden mezun olmuş veya bu alanda yüksek lisansını tamamlamış olmak,
  • Alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
  • MS Ofis Programlarını kullanabilmek,
  • İletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın,
  • Daha önceden finans süreçlerinde yer almış olmak
  • İngilizce ve/veya Arapça bilmek tercih sebebidir.

    Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: ANKARA