POZİSYON DETAYLARI

01.09.2022 00:00:00    
     
     
ENGELLİ UZMANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Engelli Uzmanı” aranmaktadır.

 

İş Tanımı

 

 • Engelli kadın ve çocuk mülteciler ile bakım verenleri başta olmak üzere, engelli mültecilere bireysel danışmanlık ile grup danışmanlığı hizmetlerinin sunulacağı projemizde yer alacak Engelli Uzmanının aşağıdaki görevleri yerine getirmesi beklenmektedir:   
 • Sığınmacı ve mültecilerin beden ve ruh sağlığına ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık artırma faaliyetlerinin tasarlanmasından ve doğru bir biçimde uygulanmasından sorumlu olmak,  
 • Engelli bireylerin kendi kendine yeterlik kazanmasını sağlamak için gerekli yönlendirme ve vaka takibi işlemlerini gerçekleştirmek ve tedavi, yardımcı cihazlar, özel eğitim ve diğer hizmetler gibi konularda bilgilendirmede bulunmak,   
 • İlgili kişilerin kapasitelerini artırmak amacıyla ikamet ettikleri mahallelerde kolaylıkla düzenlenebilecek eğitimler gerçekleştirmek,  
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla geliştirilmiş eğitim programlarını ve metotlarını bireysel olarak uygulamak,  
 • Zihinsel ve/veya fiziksel engeli bulunan bireylere ve bakım verenlerine engelli bireyin ve çocuğun öz bakımı ve çocukla doğru iletişim kurma yöntemleri gibi konularda gerekli bilgilendirmeyi yaparak rehberlik sağlamak, 
 • Danışanlara sağlanan hizmetlerde kolaylaştırıcı görevi görmek amacıyla personele (psikologlar, sosyal çalışmacılar ve sosyal yardım ekibi dâhil olmak üzere hizmet sağlayıcılara) devamlı olarak danışmanlık ve teknik yardım sağlamak, 
 • Engelli bireylerin erişimi konusunda farkındalığı ve duyarlılığı geliştirerek bilinçlendirme sağlamak üzere personel ile aile içerisindeki ve toplumdaki bakım verenlere yönelik teknik danışmanlıklar vermek,  
 • Hizmet haritalandırması yapmak, proje illerinde engelli nüfusa yönelik faaliyet gösteren diğer toplum temelli kuruluşlarla iletişim içerisinde olmak ve ayrıca bu kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere/toplantılara/etkinliklere katılmak.  

 
 

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin ilgili Sosyal Bilimler Disiplini, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan mezun olmak,  
 • Rehabilitasyon alanında insan, sağlık-hastalık, çevre, değişim ve öğrenme teorileri, büyüme-gelişme ve cinsellik gibi kavram ve kuramları bilmek,  
 • Engelliliklere dair tıbbi, psikolojik ve teknik değerlendirmelerin ilke ve uygulamalarına ilişkin bilgili olmak,  
 • Engelli bireyler ve mültecilerin erişimi konusundaki yasal düzenlemelere hâkim olmak,  
 • Engelli bireylere yönelik hizmetlere ilişkin güncel politikalara ve programlara dair bilgi sahibi olmak, 
 • Engellilikle ilgili konularda uzmanlaşmış profesyonel danışmanlık ve eğitim geliştirme ve sunma becerilerine sahip olmak, 
 • Çeşitli engellilikleri bulunan kişilerle birlikte çalışma becerisine sahip olmak, 
 • Engelliliklerle ilgili karmaşık teknik konuları etkin bir şekilde hem sözlü hem de yazılı olarak iletme becerisine sahip olmak,  
 • İyi derecede İngilizce bilmek,
 • İletişim becerileri yüksek olmak. 

Sehir: ANKARA