POZİSYON DETAYLARI

20.09.2022 00:00:00    
     
     
ÇOCUK KORUMA SORUMLUSU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Çocuk Koruma Sorumlusu” aranmaktadır.


İş Tanımı

 • Ofislere başvuran hassas durumdaki mülteci çocuklara (refakatsiz, işkence ve kötü muamele mağduru ve  kronik hastalığı bulunan çocuklar vb) ilişkin dosyaların takibinin yapılması, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetleri (yurda ya da sığınma evine yerleştirme, sosyal ve hukuki danışmanlık verme, sağlık hizmetlerine erişimlerinde destek olma vb.) yürütmek veya yürütülmesine destek olmak,
 • Çocuk temelli haklara erişim konusunda merkeze ulaşan mültecilere uygun danışmanlığı vermek,
 • Dosya yönetimi (Case management) prensibi ile çocuklar başta olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya çalışmaktan sorumlu olmak,
 • Çocukların durumunu gözlemleyerek Merkez içindeki diğer çalışanlara (psikolog, beslenme uzmanı, sosyal çalışmacı vb.) gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir network oluşturmak,
 • Bulundukları illerde yer alan diğer SGDD ofislerinde çocuk ve gençlerle ilgili konularda danışmanlık veren personele süpervizyon sağlamak,
 • Merkeze gelen ve sosyal ve hukuki danışmanlık almış çocukların korunma ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin dosya takibi yapmak,
 • Mülteci çocuklara yönelik psikoloğun da desteği ile psiko-sosyal aktiviteler gerçekleştirmek, okul destek programları geliştirmek ve uygulamak,
 • Merkezlere gelemeyen ya da erişemeyen mülteci çocukların (özellikle hassas durumda olan) tespitini yapmak ve ev ziyaretelerini düzenlemek,
 • Gerektiğinde raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak,
 • Yöneticisinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler, İktisadi-İdari Bilimler, Hukuk fakültelerine bağlı bölümlerden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans yapmış,
 • Proje yönetimi ve raporlama konularında deneyimli ve ilgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimi olan,
 • Özellikle çocuk hakları, çocuk koruma gibi alanlarda çalışmış, bilgi ve deneyim sahibi,
 • Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını  iyi derecede kullanan,
 • Belirtilen illerde  ikâmet eden ya da etmeye istekli  adaylar aranmaktadır.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: ANKARA