POZİSYON DETAYLARI

21.09.2022 00:00:00    
     
     
GENÇLİK ÇALIŞANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Gençlik Çalışanı” aranmaktadır.


İş Tanımı

 • Gerçekleştirilen psikososyal destek faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Birimi’nce öngörülen rapor formatında aylık olarak raporlamak,
 • Oyun ve etkinliklere katılımda sıkıntı yaşayan çocukları gözlemlemek, ilgili durumu aile danışmanı ve psikoloğa raporlamak,
 • Farkındalık yaratma amacıyla özel günlere dikkat çekmek, uygun aktivitelerin gerçekleşmesini sağlamak,
 • Outreach takımına destek olarak ev ziyaretlerine katılmak,
 • Okullar, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel otoritelerle potansiyel riskler konusunda irtibat sağlamak ve sosyal uyum konusunda ilgili kurumları işbirliğine teşvik etmek,
 • Odak grup toplantısı ve aile görüşmelerini düzenli olarak planlamak ve takip etmek,
 • Planlanan etkinliklerin çocuklara ve gençlere uygunluğunu denetleyerek, faaliyetleri ilgi çekecek hale getirmek,
 • Farkındalık arttırmaya yönelik etkinliklerin ve eğitimlerin çocuk ve genç dostu olması konusunda personele destek vermek, personelin de konuyla ilgili farkındalık kazanmasını sağlamak,
 • Çocuk dostu alanlar kapsamında çocuk ve gençler için düzenlenecek etkinliklerin yürütülmesinden sorumlu olmak, gönüllüler ile yakın çalışıp onları yönlendirmek,
 • İlgili faaliyetleri bütçe ve zaman planı dâhilinde uygulamak,
 • Çocuk ve genç yaştaki kişilerin kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaya yönelik mekanizmaları oluşturmak,
 • Çocuk ve genç yaştaki kişilerin gelişimlerine katkı sağlayan kurs, etkinlik, seminer, gezi vb.organize etmek,
 • Hassas grup konularına yönelik koruyucu önleyici faaliyetler geliştirmek,
 • Çocuk ve genç yaştaki kişilerin psikososyal gelişimlerine destek olacak program ve faaliyetleri planlamak,
 • Sahadan ve/veya vakalardan gelen ihtiyaç ve talep doğrultusunda ilgili faaliyetleri düzenlemek.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Eğitim Fakülteleri, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi v.b) mezun,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimi olan ve bu konuda istekli,
 • Çocuk ve gençlerle çalışmaya istekli,
 • Organizasyon, planlama ve iletişim yeteneği güçlü,
 • Takım çalışmasına uyumlu, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip,
 • Dinamik ve yüksek motivasyonla çalışan,
 • İyi derecede İngilizce ve tercihen Arapça bilen,
 • İlgili şehirlerde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır.
Sehir: İZMİR