POZİSYON DETAYLARI

06.10.2022 00:00:00    
     
     
PROJE GELİŞTİRME SORUMLUSU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

SGDD-ASAM, ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Devam etmekte/yeni başlamakta olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın Ankara ofisinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Proje Geliştirme Sorumlusu” aranmaktadır.”

 

İş Tanımı

 •     Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının düzenli olarak takip edilmesi, bu doğrultuda Dernek faaliyetlerini destekleyecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak fon kaynakları hakkında Dernek’teki ilgili ekiplerin ve yöneticilerin bilgilendirilmesi, 
 •       Uygun fon olanakları için proje önerileri geliştirilmesi sürecinde Dernek’teki ilgili ekiplerle koordinasyon sağlanması; proje başvuru metinlerinin fon kaynaklarının belirlediği çerçevede yazılması, bütçe ve idari evrakların hazırlanması ve projenin nihai başvurularının yapılması, 
 •       Çok ortaklı proje başvuruları için olası proje ortaklarının tespit edilmesi, gerekli ön görüşmelerin yapılması, ortak proje fikri oluşturmadan proje teklifinin sunulmasına kadar ki sürecin koordinasyonunun yapılması, 
 •       Proje ve uygulama ortakları ile ilişkilerin ve iş birliğinin kurulması, yürütülmesi,
 •       Proje tasarımı, planlama ve döngüsünü Kurumsal ve uluslararası standartlara uygun programlama,
 •       Proje döngüsü içerisinde yürütülen projelerin revize ihtiyaçlarında Proje Ekiplerini desteklemesi,
 •       Donör ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi,
 •       Gerektiği takdirde Dernek temsiliyetinin yapılması
 •       Fon almaya hak kazanan projeler için sözleşme hazırlığı aşamasında gerekli dokümanların sağlanması, müzakere ve sözleşmenin imza süreçlerinin takip edilmesi,
 •       Dernek bünyesinde proje geliştirme süreçlerinin sistematik işleyişi için gerekli altyapının kurulmasına destek verilmesi, 
 •       Ulusal, uluslararası ve küresel göç trendlerinin takibi için rapor, makale vb. çalışma ve toplantıların takibi ve yaygınlaştırılması, 
 •       Alandaki yerel ve küresel ihtiyaçların takibi ve bunlara yönelik müdahale geliştirme konusunda ilgili birimlere destek sağlanması,
 •       Yöneticilerin vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, en az yüksek lisans derecesinde eğitimini tamamlamış, 
 • Başta Avrupa Birliği fonları olmak üzere proje geliştirme alanında en az 3-5 yıl deneyimli, ya da proje yönetimi alanında en az 2 yıl deneyimli, 
 •  İleri seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip (en az C1), (Üçüncü bir dilde ileri seviye yeterlilik tercih sebebidir.),
 • MS Office programlarını ileri derecede kullanabilen, 
 • Aynı anda pek çok projenin geliştirme ve başvuru sürecini koordine edebilecek yetkinliğe ve dikkate sahip, planlama ve organizasyon becerisi yüksek olan, 
 • Farklı ihtiyaçları ve dinamikleri olan ekiplerle çalışma deneyimi olan, 
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve güçlü iletişim becerilerine sahip, 
 • Araştırmacı, yeniliklere ve değişime açık, 
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü olan, 
 • Seyahat engeli olmayan, 
 • Ankara’da ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır.

Sehir: ANKARA