POZİSYON DETAYLARI

11.10.2022 00:00:00    
     
     
PROGRAM DESTEK ASİSTANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

SGDD-ASAM, ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Devam etmekte/yeni başlamakta olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın Ankara ofisinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Program Destek Asistanı” aranmaktadır.”


Görev Tanımı: 

 

 •      Türkiye’de göç yönetimi alanında yürütülen program ve projeler (özellikle mülteci ve sığınmacı çocuklarının eğitime kazandırılması ile ilgili eğitim alanındaki uygulamalar) ile göç mevzuatını (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik, yönerge ve mevzuat) takip etmek; bu alanda yaşanan tüm güncel gelişmeleri program ekibiyle paylaşmak,
 •          Göç ve eğitim alanında uluslararası ve ulusal organizasyonlar tarafından yayınlanan güncel bilgi ve raporları takip etmek ve program ekibiyle paylaşmak,
 •         Program ortağı tarafından iletilen talepleri Program Koordinatörünün yönlendirmesi ile saha ekibi ile paylaşmak ve gerekli aksiyonları zamanında ve eksiksiz şekilde almak,
 •        Program ekibi ile haftalık/aylık toplantıların gerçekleştirilmesine destek olmak, toplantı çıktılarını koordinasyon ekibi ile değerlendirerek yeni planlamalar yapıp; saha ile paylaşmak, 
 •        Program kapsamında gerçekleştirilecek izleme ve değerlendirme ziyaretleri ve toplantılarına yönelik gerekli hazırlıkları, Program ortağının talepleri ve Program Koordinatörünün yönlendirmesi doğrultusunda tamamlamak,
 •        Program raporlarının hazırlanmasına Program Koordinatörünün yönlendirmesi ile katkı sağlamak,
 •        Programın görünürlük faaliyetleri kapsamında program ortağı ve ilgili birimler ile gerçekleşen toplantılara katılmak ve katkı sunmak, 
 •        Programın uluslararası ve ulusal toplantı ve etkinliklerde temsil edilmesi için gerekli metin, sunum ve benzeri hazırlıklara Program Koordinatörünün yönlendirmesi ile katkı sağlamak, 
 •        Gerektiğinde toplantılara, konferanslara, çalıştaylara katılım sağlamak ve SGDD-ASAM’ı temsil etmek,
 •        Katılım sağlanan toplantılarda toplantı notlarını tutmak ve program ekibi ile paylaşmak, 
 •        Program Koordinatörünün vereceği diğer tüm görevleri yerine getirmek.

 

Genel Nitelikler

 

 •        Üniversitelerin Sosyal Bilimler, İktisadi İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler İktisat, İşletme, vb.) bölümlerinden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olan (Yüksek lisans öğrencisi veya mezunu olmak tercih sebebidir.),
 •        İnsani yardım konusunda en az 2 yıl deneyimi olan (hassas gruplar, göç ve mülteci alanında çalışmış olmak tercih sebebidir),
 •        Tercihen hassas gruplarla çalışma deneyim olan,
 •        Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimlerle çalışma deneyimi olan,
 •        İyi derecede İngilizce bilen (Arapça biliyor olmak tercih sebebidir),
 •        MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,
 •        Ankara’da ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan 
 •        Sonuç odaklı, analitik düşünebilen, yüksek muhakeme ve karar verme yeteneğine sahip,
 •        Farklı ihtiyaçları ve dinamikleri olan ekiplerle çalışma deneyimi olan,
 •        İnsan ilişkilerinde başarılı ve güçlü iletişim becerilerine sahip,
 •        Araştırmacı, yeniliklere, değişime ve gelişime açık, 
 •        Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 •       Stres ve yoğun çalışma temposuna karşı dayanıklı olan,
 •        Sorumluluk üstlenme ve takip yönü kuvvetli,
 •        Seyahat engeli olmayan,

Sehir: ANKARA