POZİSYON DETAYLARI

20.02.2023 00:00:00    
     
     
SATINALMA SORUMLUSU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak olan / devam eden projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Satın Alma Sorumlusu” aranmaktadır.

Görev Tanımı

 • SGDD’nin yürüttüğü projeler kapsamında gerçekleştirilecek satın alma süreçlerine ilişkin proje uygulama kurallarına uygun şekilde tüm süreçlerin yürütülmesi ve gerekli evrakların düzenli olarak muhafaza edilmesi (şartnamelerin hazırlanması, fiyat araştırması yapılması, tedarikçilerin tespit edilmesi, teklif çağrısı yapılması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması),
 • İlgili diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde; satın alma prosedürleri doğrultusundaki tüm mal ve hizmet alım sözleşmelerinin uygulama süreçlerinin takibi, sözleşmeler doğrultusunda ödemelerin gerçekleştirilmesi, finansal ve idari raporlamaların yapılması,
 • Projeler çerçevesinde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamaların muhasebeleştirilmesi sürecinde gerekli kontrollerin diğer birimlerle birlikte yapılması,
 • Tüm satın alma süreçlerinin proje kuralları ve ilgili tüm ulusal mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, Tedarikçilerle ödeme takvimlerinin takip edilmesi ve düzenli cari mutabakat yapılması
 • Projeler çerçevesinde fon sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen izleme, değerlendirme ve denetim süreçleri için satın alma birimiyle birlikte gerekli hazırlıkların yapılması,
 • Farklı birimlerden, projelerden ve çalışanlardan gelen satın alma talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik planlama yapılması ve ihtiyaçların karşılanması,
 • Satın Alma Birim Koordinatörü, ilgili diğer birim koordinatörleri ve SGDD Genel Koordinatörlüğü’nün vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Finans, muhasebe, satın alma, tedarik, lojistik konularında en az iki yıl tecrübeli,
 • Proje yönetimi ve raporlama alanında bilgi sahibi,
 • İş takibi, planlama ve idari yetkinliklere sahip,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen, Microsoft Dynamics ERP programını iyi derecede kullanabilen
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Ankara İli’nde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır.
Sehir: ANKARA