POZİSYON DETAYLARI

07.03.2023 00:00:00    
     
     
BÖLGE SÜPERVİZÖRÜ  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “ Bölge Süpervizörü” aranmaktadır.

İş Tanımı 

 • Yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen aktiviteleri ve verilen hizmetleri takip etmek, izlemek,
 • Sahada mülteci ve sığınmacılara ilişkin son gelişmeleri takip etmek, mültecilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm bulunmasında ofislere destek olmak,
 • Derneğimizin bölgede süregelen ve planlanan faaliyetlerine ilişkin karar alma süreçlerine dahil olmak, ve geri bildirim sağlamak,
 • Proje kapsamında gerekli raporlamaları düzenli bir biçimde yerine getirmek,
 • İstihdam temelli olan projenin uygulamasında yerel makamlar, istihdam edilen kişiler, mevcut SGDD-ASAM ofisleri ve yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak.
 • Çalışmalar kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yerel aktörlerle iş birliği yapmak ve Derneğimizi temsil etmek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Saha ofislerinin etkili çalışabilmesi için çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Sivil toplum ya da uluslararası kuruluşlarda çalışma deneyimi olan,
 • Proje yönetimi konusunda en az yıl deneyimli,
 • Yönetim ve koordinasyon becerisine sahip,
 • Proje ve etkinlik planlaması, uygulaması, değerlendirilmesi, bütçe ve idari konularda yetkin, bilgi ve tecrübe sahibi,
 • Sonuç odaklı, planlama ve organize etme becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın,
 • Güçlü liderlik vasıflarına sahip,
 • Yazılı ve sözlü iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Başvuru yaptığı ilde ikamet eden ya da edebilecek olan,
 • Seyahat engeli bulunmayan. Seyahat engeli bulunmayan.
Sehir: ŞANLIURFA