POZİSYON DETAYLARI

22.03.2023 00:00:00    
     
     
EĞİTİM KOLAYLAŞTIRICISI (İlkokul & Ortaokul düzeyi için)  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

SGDD-ASAM Ankara merkez ofiste görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Etkinlik Kolaylaştırıcısı  (İlkokul & Ortaokul düzeyi için)” aranmaktadır.

 

SGDD-ASAM bünyesinde  5 ilde (Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep), depremzede sığınmacı ve ev sahibi topluluklardan çocuklar ve ergenlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinlikler düzenlemek  üzere “ ergenlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinlikler düzenlemek  üzere “EĞİTİM  KOLAYLAŞTIRICISI  (İlkokul & Ortaokul düzeyi için)” işe alımı yapılacaktır. 

İş tanımı: 

*) Önemli Not: Bu pozisyon kapsamında  deprem bölgesinde çalışma gerçekleştirilecektir. Bu sebeple öncelikli olarak Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahraman Maraş ve Gaziantep’te ikamet eden adaylar değerlendirilecektir. Söz konusu illerde ikamet etmeyen kişiler SGDD-ASAM tarafından kurulan yerleşkeler/kontainerlerde ikamet edecektir. 

·       Afetten etkilenen çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özellikle savunmasız ve özel ihtiyaçları olan 7-13 yaş arası çocuklar için yaşam becerileri ve topluluk temelli yapılandırılmış oturumlar planlamak ve  uygulamak,

·       7-13 yaş arası çocukların daha hızlı gündelik hayata uyum sağlamaları ve eğitime dahil olmaları için uyruk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yaşam becerileri ve telafi eğitim müfredatına uygun olarak oturumları günlük olarak planlamak ve  hazırlamak; etkinliklerden önce uygun materyalleri hazırlayıp ve oturumlar sırasında katılımcıların  gelişmelerini takip etmek, 

·       Özel gereksinimli ve engelli çocukların söz konusu kurslar/etkinliklere dahil olmalarını teşvik etmek ve oturumları her bir gruba uygun olacak bir biçimde hazırlamak, 

·       İhtiyaç olması halinde 7-13 yaş arası mülteci gençlerin hızlı eğitim sistemine daha hızlı  uyum sağlaması amacıyla  ek Türkçe ve okuma yazma oturumları hazırlamak,

·        7-13 yaş arası gençler ve gençlerin bakım verenlerine eğitim hakkında bilinç ve farkındalık  artırıcı seminerler  hazırlamak,

·       Oturumlar ve etkinliklere dahil olmada zorluk yaşayan gençleri gözlemlemek; çalıştığı kurumdaki ilgili uzmanları (aile danışmanları, psikolog gibi) bilgilendirmek,

·       Yönetici/Program Koordinatörü tarafından görevlendirildikleri kurum ve kuruluşlarda ve proje faaliyetlerinde verilecek ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Nitelikler:

·       Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri veya ilgili bölümlerinden (4 yıllık) mezun olmak ( özellikle Türkçe, Matematik ve sınıf öğretmenliği branşları tercih sebebidir. )

·       Eğitim alanında en az 2 sene çalışma deneyimine sahip olunması tercih sebebidir.

·       İyi derecede (B1 ve üzeri) yazılı ve sözlü Türkçe bilgisine sahip olmak,

·       İyi derecede yazılı ve sözlü Arapça ve İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.

·       Türkiye’deki bulunan sığınmacı ve mülteci gruplar hakkında bilgi sahibi olmak,

·       İletişim becerileri güçlü ve takım çalışmasına yatkın olmak,

·       Sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen ve kurum kültürüne sahip,

·       Çeşitli öğrenme yöntemleri ve araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (resim, yaygın, yaratıcı drama vs.)

·       Çocuk ve genç gelişimi için olan ihtiyaçları bilmek ve anlamak, hassas çocuklar ile çalışma deneyimine sahip,

·       Acil durumda eğitim bağlamında deneyimi olması tercih sebebidir.

·       Bilgisayar ve MS Office programlarını aktif bir şekilde kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

·       Acil durumda eğitim bağlamında deneyimi olması tercih sebebidir.

Sehir: MALATYA