POZİSYON DETAYLARI

22.03.2023 00:00:00    
     
     
EĞİTİM KOLAYLAŞTIRICISI (Lise Düzeyi İçin)  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

SGDD-ASAM Ankara merkez ofiste görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Etkinlik Kolaylaştırıcısı (Lise düzeyi için)” aranmaktadır.

 

SGDD-ASAM kapsamında, 5 ilde (Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep), depremzede sığınmacı ve ev sahibi topluluklardan ergenler  ve gençlerin  eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinlikler düzenlemek üzere “EĞİTİM KOLAYLAŞTIRICISI (Lise düzeyi için)” işe alımı yapılacaktır. 

İş tanımı: 

*) Önemli Not: Bu pozisyon kapsamında  deprem bölgesinde çalışma gerçekleştirilecektir. Bu sebeple öncelikli olarak Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahraman Maraş ve Gaziantep’te ikamet eden adaylar değerlendirilecektir. Söz konusu illerde ikamet etmeyen kişiler SGDD-ASAM tarafından kurulan yerleşkeler/kontainerlerde ikamet edecektir. 

·       Afetten etkilenen gençlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özellikle savunmasız  ve özel ihtiyaçları olan 14-17 yaş arası  gençler için yaşam becerileri ve topluluk temelli yapılandırılmış oturumlar planlanmak ve  uygulamak,

·       14-17 yaş arası gençlerin daha hızlı günlük hayata uyum sağlamaları ve eğitime dahil olmaları amacıyla uyruk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin  yaşam becerileri ve telafi eğitim müfredatına uygun olarak günlük oturumlar planlamak ve  hazırlamak;  etkinlikler için önce uygun materyaller hazırlamak ve katılımcı gençlerin eğitim bağlamında gelişmelerini takip etmek, 

·       Özel gereksimli ve engelli çocukların söz konusu kurslar/etkinliklere dahil olmalarını teşvik etmek ve oturumları her grup için uygun birşekilde hazırlamak, 

·       İhtiyaç olması halinde 14-17 yaş arası sığınmacı gençlerin  eğitim sistemine daha hızlı  uyum sağlamaları amacıyla ek Türkçe  okuma yazma oturumları  planlamak ve hazırlanmak

·       14-17 yaş arası gençler ve bakım verenleri için farkındalık artırıcı oturumlar planlamak

·       Oturumlar ve etkinliklere dahil olmada zorluk yaşayan gençleri gözlemlemek; kurumdaki ilgili uzmanları (aile danışmanları, psikolog gibi bilgilendirmek,

·       Yönetici/Program Koordinatörü tarafından görevlendirildikleri kurum ve kuruluşlarda ve proje faaliyetlerinde verilecek ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Nitelikler:

·       Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri veya ilgili bölümlerinden (4 yıllık) mezun, özellikle Türkçe, Matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler branşları tercih sebebidir. 

·       Eğitim alanında en az 2 sene çalışma deneyimine sahip olunması tercih sebebidir, 

·       İyi derecede (B1 ve üzeri) yazılı ve sözlü Türkçe bilgisine sahip olmak,

·       İyi derecede yazılı ve sözlü Arapça ve İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir,

·       Türkiye’deki bulunan sığınmacı ve mülteci gruplar hakkında bilgi sahibi olmak,

·       İletişim becerileri güçlü ve takım çalışmasına yatkın olmak,

·       Sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen ve Kurum kültürüne sahip,

·       Çeşitli öğrenme yöntemleri ve araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (resim, yaygın, yaratıcı drama vs.)

·       Çocuklarla ve ergenlerle çalışma deneyminie sahip olmak, çocuk ve genç gelişimi için olan ihtiyaçları bilmek ve anlamak, hassas çocuklar ile çalışma deneyimine sahip,

·       Acil durumda eğitim bağlamında deneyimi olması tercih sebebidir.

·       Bilgisayar ve MS Office programlarını aktif bir şekilde kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

·       Acil durumda eğitim bağlamında deneyimi olması tercih sebebidir.

Sehir: MALATYA