POZİSYON DETAYLARI

22.03.2023 00:00:00    
     
     
YAYGIN EĞİTİM UZMANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

SGDD-ASAM Ankara merkez ofiste görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Yaygın Eğitim Uzmanı aranmaktadır.

 

SGDD-ASAM bünyeside deprem bölgesinde eğitim çalışmalarında görev yapan ekiplere süpervizörlük desteği sağlamak amacıyla  “YAYGIN EĞİTİM UZMANI” işe alımı yapılacaktır. 

İş tanımı: 

·       Yaş ve cinsiyet farklarını göz önünde bulundurarak çocuk ve ergenlerin ihtiyaçları, becerileri ve ilgi alanlarına göre deprem bölgesinde kurulan çocuk dostu alanlarda rekreasyonel aktiviteler içeren farklı grup aktiviteleri tasarlamak, organize etmek ve gerçekleştirmek,

·       Yönetici/Program Koordinatörü tarafından görevlendirildikleri kurum ve kuruluşlarda ve proje faaliyetlerinde verilecek ilgili diğer görevleri yerine getirmek

·       Çocukların örgün ve yaygın eğitim olanaklarına erişimleri, acil durumlarda eğitim, afet bölgesinde eğitim alanındaki uygulamalara ilişkin ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanan her türlü genelge, düzenleme, yönetmelik gibi mevzuat ile uygulanmakta olan veya yeni başlatılacak eğitim odaklı projeleri takip etmek, gelişmelerle ilgili program ekibini düzenli olarak bilgilendirmek; gerektiğinde eğitim alanındaki güncel gelişmelerle ilgili bilgi notları ve değerlendirme raporları hazırlamak,

·       Program kapsamında kullanılmak üzere mülteci çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim olanakları, özellikle yaygın eğitim ile ilgili bilgi ve farkındalık yaratma materyalleri (broşür, rehber, vb) hazırlanmasına katkı sunmak,

·       Program uygulamasının geliştirilmesi amacı ile çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu doğrultuda gerekli eğitim içeriklerini hazırlamak ve uygulamak,

·       Program faaliyetlerinin etkin şekilde takibini sağlamak,

·       Etkinlik gerçekleştirilecek illerde eğitim olanakları ve eğitim kurumlarının mekânsal haritalama çalışmasını hazırlamak ve sürekli güncellemek. 

·       Proje kapsamında kurum içinde ve dışında düzenlenen toplantı ve eğitim çalışmalarının planlaması ve gerçekleştirilmesine destek olmak ve katılım sağlamak, 

·       Eğitim ve özellikle yaygın eğitim  ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel bilgileri ve eğitim politikalarını takip edip ve güncellemeleri ekip  ile paylaşmak,

·       Süpervizörler tarafından talep edilen tüm diğer sorumlulukları yerine getirmek. 

 

 

Genel Nitelikler:


·       Üniversitelerin Eğitim, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji veya ilgili sosyal bilimler Eğitim, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji veya ilgili sosyal bilimler bölümlerinden mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans yapmış, bölümlerinden mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans yapmış, 

·       Eğitim, göç ve mülteci alanındaki benzer projelerde en az 2 yıllık tecrübesi olan,

·        İyi derecede (B1 ve üzeri) yazılı ve sözlü Türkçe bilgisine sahip olmak,

·       İyi derecede yazılı ve sözlü Arapça ve İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir,

·       Göç yönetimi ve mevzuatı, sosyal refah sistemi ve sosyal hizmet bileşenleri, çocuk hakları ve mevzuatına hâkim olan, 

·       Türkiye’deki eğitim politikaları, Türk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi, özellikle yaygın eğitim hakkında bilgi ve deneyime sahip olmak,

·       İletişim becerileri güçlü ve takım çalışmasına yatkın olmak,

·       Sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen ve kurum kültürüne sahip,

·       Çeşitli öğrenme yöntemleri ve araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (resim, yaygın, yaratıcı drama vs.),

·       Hassas durumdaki çocuklar ve geçnlerle çalışma deneyimine sahip olmak, 

·       Acil durumda eğitim bağlamında deneyimi olması tercih sebebidir.

·       Bilgisayar ve MS Office programlarını aktif bir şekilde kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

·        Araştırma ve rapor yazma becerileri güçlü olması tercih sebebidir.

 

Sehir: MALATYA