POZİSYON DETAYLARI

29.03.2023 00:00:00    
     
     
GEÇİM KAYNAKLARI / İYİLEŞTİRME UZMANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Geçim Kaynakları / İyileştirme Uzmanı” aranmaktadır.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) , 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler sonrasında depremden etkilenen milyonlarca kişiye yönelik olarak bölgede insani yardım, psikososyal destek ve  koruma çalışmalarına devam etmektedir. SGDD-ASAM, uluslararası insani yardımın dört temel ilkesi (bağsızlık, insancıllık, tarafsızlık ve bağımsızlık) ışığında depremden etkilenen herkese hizmet sunmaktadır. SGDD-ASAM depremler sonrasında bir aylık acil müdahale sürecinin ardından çalışmalarını orta-uzun vadede sosyo-ekonomik iyileştirme ve yeniden inşa süreçlerine katkı vermek üzere yapılandırmıştır.

Geçim Kaynakları/İyileştirme Uzmanının temel amacı, SGDD-ASAM’ın Hatay’da gerçekleştirilen deprem müdahalesi projelerine teknik uzmanlık ve destek sağlamaktır. Uzman, kamu kurumları ve ilgili paydaşların yakın zamanda meydana gelen iki depremin ardından iyileştirme planlarına yönelik kapsamlı bir analiz çalışması yapmaktan sorumlu olacaktır. Uzman, sektörlerarası bir yaklaşımla, depremlerin eğitim, sağlık, barınma, geçim kaynakları, altyapı ve temel ihtiyaçlar gibi farklı sektörlere olan etkilerini inceleyecek ve ileriye yönelik stratejik öneriler geliştirecektir.

İş Tanımı:

 •          Kamu kurumları ve ilgili paydaşların deprem sonrası bölgedeki iyileştirme ve yeniden planlarının detaylı analizini gerçekleştirmek.
 •          İyileştirme süreçlerine ilişkin yapılacak çıkarımları kapsamlı bakış açısıyla analiz etmek.
 •          Proje süreçlerini destekleyecek bütüncül orta ve uzun vade toparlanma çözüm önerileri sunabilmek amacıyla ulusal ve yerel paydaşlarla toplantılar gerçekleştirmek.
 •          Depremlerin eğitim, sağlık, barınma, geçim kaynakları ve temel ihtiyaçlar gibi farklı sektörlere olan etkilerini incelemek.
 •          Tarım, hizmet sektörü ve üretim gibi farklı sektörlerde işgücü piyasası ve üretim süreçlerine yönelik ihtiyaçları, zorlukları ve fırsatları tespit etmek ve değerlendirmek.
 •          Dezavantajlı toplulukların üretim ve işgücü piyasalarına yeniden entegrasyonu için nakit ve piyasaya temelli diğer orta ve uzun vadeli yaklaşımlar/modellere yönelik öneriler geliştirmek.
 •          SGDD-ASAM'ın deprem müdahale projeleri bağlamına uyarlanabilecek, dünya çapındaki iyi uygulamaları ve başarılı afet sonrası iyileştirme programlarını belirlemek. 
 •          Afet sonrası iyileştirme ile ilgili süreç ve politikaları takip etmek amacıyla BM OCHA ve 3RP sektörü tarafından yürütülen çalışma gruplarına katılmak.
 •          Geçim kaynakları/İyileştirme sektörü hakkında düzenli rapor hazırlamak ve güncellemek.

Gerekli Nitelikler:

 •          Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama ve benzeri alanlardan mezun olmak (yüksek lisans derecesi sahibi olunması tercih sebebidir)
 •          En az 5-7 yıllık iş deneyimi (İnsani yardım ve afet sonrası müdahale gibi alanlarda tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir)
 •          İnsani yardım sektörü, uluslararası ve ulusal politikalar ve afet sonrası iyileştirme ve geçim kaynaklarına ilişkin standartlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 •          Analitik becerileri güçlü, detaylı analiz ve araştırma yeteneği yüksek,
 •         İleri düzeyde iletişim ve çevreyle uyum becerisi ve çok kültürlü bir ortamda çalışma yetisi
 •          İleri seviyede İngilizce bilen (yazılı ve sözlü)
 •          Depremden etkilenen illere seyahat etme ve zorlu ortamlarda çalışmaya istekli ve uygun olmak.
Sehir: HATAY