POZİSYON DETAYLARI

05.04.2023 00:00:00    
     
     
KORUMA SORUMLUSU  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Koruma Sorumlusu” aranmaktadır.


İş Tanımı

 • Vaka yönetimi yaklaşımıyla sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak ve vakaların izlenmesi,
 • Paydaşlar tarafından yönlendirilen ilgili alanındaki kişilere ilişkin olarak saha ofislerinin bilgilendirilmesi,
 • Kayıtlı sığınmacı bireylerinin korunması için gerekli müdahalelerin yapılması,
 • İlgi alanındaki kişiler için gerekli formların doldurulması,
 • Türkiye’deki mülteci topluluğunun karşılaştığı güçlüklerin temsiliyetini yapmak için diğer paydaşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılmak,
 • Saha ofislerine misyonlar düzenlemek,
 • Koruma Birimi Koordinatörleri tarafından talep edilen diğer görevleri yapmak,
 • SGDD Danışmanlık Hattı tarafından yönlendirilen vakaların takibini yapmak,
 • İlgi alanındaki kişilerle ilgili bilgilerin paydaşlar için güncellenmesi,
 • Gerektiğinde ilgi alanındaki kişilere yerel makamlara ya da hastanelere, vs. giderken onlara eşlik etmek,
 • Paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde olunmasını sağlamak,
 • Türk mevzuatındaki değişiklikleri ve sosyal yönlendirme mekanizmalarındaki gelişmeleri takip etmek.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin sosyal hizmetler, hukuk ya da diğer ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,
 • Farklılıklara saygı göstermek,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • Yaratıcı bir şekilde sorun çözme becerisine sahip olmak,
 • Etkin bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmak,
 • Kapsamlı bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi,
 • Paydaşların dahil edilmesini sağlama becerisi,
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
Sehir: ANKARA