POZİSYON DETAYLARI

03.05.2023 00:00:00    
     
     
PROJE KOORDİNATÖRÜ  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ülkemizdeki sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD-ASAM, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

SGDD-ASAM temsilciliklerimizde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Proje Koordinatörü” aranmaktadır.

 

İş Tanımı:

 • Program hedefleri doğrultusunda hizmetlerin faydalanıcılara ulaştırılması için, merkez ve sahada yürütülecek tüm çalışmaları takip etmek ve bu çalışmalara yön vermek,
 • Program kapsamındaki insan kaynağı ve mali tüm program bileşenlerini, faaliyetlerini koordine etmek, takip etmek ve izlemek,
 • Destek programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda saha ekiplerine süpervizyon sağlamak,
 • Program bütçesinin, program hedef ve kapsamına uygun bir şekilde harcanmasını denetlemek,
 • Programı destekleyecek yeni proje tasarımları, yapılacak anket ve saha araştırmalarını yürütmek,
 • Raporlama birimi ile birlikte, merkezde ve sahada yürütülen faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek,
 • SGDD-ASAM saha ofisleri ile Ankara Merkez Ofis ve fon sağlayıcı kuruluş ve program paydaşları arasında etkin iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yerel aktörler, uluslararası ve ulusal STK’lar ile program kapsamında gerekli görüşmeleri yapmak, iş birliği alanlarını tespit etmek, geliştirmek ve Derneği temsil etmek,
 • Programın uygulama süreci kapsamında meydana gelen değişiklikleri, fon sağlayıcı kuruluş ile paylaşarak iş birliği içerisinde gerekli revizyonları gerçekleştirmek,
 • Genel Koordinatörlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

 Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (yüksek lisansı tamamlamış olmak tercih sebebidir.)
 • Başta göç, kalkınma, eğitim ve sosyal politikalar olmak üzere, proje/program yönetimi alanında en az 10 yıl deneyimli,
 • Göç yönetimi ve mevzuatı, sosyal refah sistemi ve sosyal hizmet bileşenlerine hakim,
 • İleri düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Finansal süreçlere hakim,
 • MS Office programlarını ileri derecede kullanabilen,
 • Aynı anda birçok program bileşeninin kontrolünü ve takibini yapabilecek, koordine edebilecek yetkinliğe ve dikkate sahip,
 • Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,
 • Farklı ihtiyaçları ve dinamikleri olan ekiplerle çalışmış,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve güçlü iletişim becerilerine sahip,
 • Araştırmayı seven, değişime ve yeniliklere açık,
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İlgili ilde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır
Sehir: GAZİANTEP