POZİSYON DETAYLARI

10.05.2023 00:00:00    
     
     
İZLEME DEĞERLENDİRME ASİSTANI  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “İzleme ve Değerlendirme Asistanı” aranmaktadır.

 

İş Tanımı:

·       İlgili programın raporlarını ve istatistiklerini hazırlamak, analiz etmek,

·       Program hedefleri doğrultusunda istatiksel güncellemeleri yapmak, verilerin analizini yaparak izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,

·       İzleme faaliyetleri doğrultusunda, hedeflerine göre alınabilecek aksiyonlar konusunda program ekiplerini bilgilendirmek,

·       Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,

·       Sahadaki izleme ve değerlendirme süreçleri çerçevesinde gerekli olan izleme değerlendirme araçlarını (anket, odak grup görüşmesi, bireysel görüşme vb.) hazırlamak,

·       Programa dahil diğer illerin izleme ve değerlendirme kapsamında verilerinin toplanarak analiz edilebilmesi için bölgedeki sorumluluk alanına dahil olan illere saha ziyaretleri düzenlemek,

·       Yerel Değerlendirme toplantılarının organizasyonuna destek olmak ve toplantı raporlarını hazırlamak,

·       Paylaşılan raporların ve bu raporların kapsadığı verilerin arşivini yapmak,

·       Program koordinatörünün ve sorumlusunun program faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine getirmek,

·       Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu araçların program raporlama ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak,

·       Program izleme, değerlendirme ve raporlama gereklilikleri yanı sıra, birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak.


Genel Nitelikler:

·       Üniversitelerin İstatistik, Matematik, Mühendislik veya Sosyal Bilimler disiplinlerinden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans yapmış,

·       Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

·       MS Office programlarını (Word, Excel, Access, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

·        Tercihen MS SQL Server veri tabanı ve SQL raporlama konusunda deneyimli,

·        Tercihen Power BI veya başka bir iş zekâsı programı üzerinde deneyim sahibi,

·        Tercihen Python programını veri analizi ve raporlamada aktif olarak kullanabilen,

·       İyi derecede İngilizce bilen,

·       Seyahat engeli olmayan,

·       Belirtilen şehirlerde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır

 

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sehir: GAZİANTEP