POZİSYON DETAYLARI

06.11.2023 00:00:00    
     
     
AKTİVİTE KOLAYLAŞTIRICISI (UKRAYNACA BİLEN)  

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Göç, Hassas Grupların Güçlendirilmesi ve Koruma, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsani Yardım ve Afetlere Müdahaleden oluşan dört ana program altında bireylerin ve toplulukların karşılaştığı çok yönlü zorluklara çözümler üretmek üzere çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere hizmet sunduğu tüm kişilerin refahını korumayı, geliştirmeyi ve bu kişiler için güvenli alanlar yaratmayı amaçlar ve tüm personel ile gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz bünyesinde İzmir ilinde görevlendirilmek üzere “Aktivite Kolaylaştırıcısı (Ukraynaca Bilen)” olarak çalışacak takım arkadaşı aramaktayız. 

 

İş Tanımı

 • Çocuk ve gençlerin yaşam becerilerini geliştirmek adına rekreasyonel faaliyetler uygulamak ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratmak,
 • Aktif katılımı teşvik ederek, diyaloğu kolaylaştırmak ve etkinlikler ve grup etkileşimleri yoluyla çok katılımlı oturumlar yürütmek,
 • Çocuk ve gençlerin öğrendikleri yaşam becerilerini becerilerini gerçek hayat senaryolarında uygulamalarına yardımcı olmak ve deneyimlerini ve içgörülerini yansıtmalarında onlara rehberlik etmek,
 • Eğitim kolaylaştırıcısı ile birlikte belirli öğrenme hedeflerine veya temalara karşılık gelen çeşitli eğitim faaliyetleri (atölye çalışmaları, eğitsel oyunlar, uygulamalı deneyler, münazaralar, grup tartışmaları vb.) geliştirmek,
 • Faaliyetlerin, temel kavramları pekiştirerek ve akademik bilginin pratik uygulamalarını sağlayarak mevcut müfredatı veya eğitim çerçevesini tamamladığından emin olmak,
 • Soruları teşvik ederek, tartışmaları kolaylaştırarak ve aktif katılım ve eleştirel düşünme için fırsatlar sağlayarak, kolaylaştırıcı katılımcıları öğrenme sürecine aktif olarak dahil etmek,
 • Faaliyetlerin katılımcıların çeşitli öğrenme tarzlarına, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre uyarlayarak eğitim deneyimini herkes için kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmek,
 • Her faaliyetin ardından eğitim deneyiminin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek,
 • Düzenlenen aktiviteler, eğitim, seminer, kurs  gibi faaliyetlerde katılımcı listesi tutmak ve katılımcıların takibini yapmak,
 • Etkinliklere dahil olmada zorluk çeken çocukları gözlemlemek; bu gibi durumlarda ilgili uzmanları birimleri bilgilendirmek

 

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Eğitim Bilimleri, Sosyal Hizmetler, Psikoloji veya Sosyoloji bölümlerinden mezun,
 • Tercihen İngilizce, Ukraynaca ve/veya Rusça dillerini bilen,
 • Alanında en az 2 yıl deneyimli,
 • Tercihen Eğitim, hassas gruptaki kişiler alanında benzer projeler hakkında deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Araştırma ve raporlama becerileri güçlü,
 • Gelişime açık ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Göç yönetimi ve mevzuatı, Türkiye’deki eğitim politikaları, Türk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi, sosyal refah sistemi ve sosyal hizmet bileşenleri, çocuk hakları ve mevzuatına hâkim,
 • İlgili ilde ikamet eden ya da edebilecek adaylar aranmaktadır.

 

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

 


Sehir: İZMİR