POZİSYON DETAYLARI

06.11.2023 00:00:00    
     
     
ORTAKLIKLAR VE PROGRAM GELİŞTİRME SORUMLUSU  

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Göç, Hassas Grupların Güçlendirilmesi ve Koruma, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsani Yardım ve Afetlere Müdahaleden oluşan dört ana program altında bireylerin ve toplulukların karşılaştığı çok yönlü zorluklara çözümler üretmek üzere çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere hizmet sunduğu tüm kişilerin refahını korumayı, geliştirmeyi ve bu kişiler için güvenli alanlar yaratmayı amaçlar ve tüm personel ile gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz bünyesinde Ankara ilinde görevlendirilmek üzere “Ortaklıklar ve Program Geliştirme Sorumlusu” olarak çalışacak takım arkadaşı aramaktayız.

 

İş Tanımı

 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını düzenli olarak takip etmek, bu doğrultuda Dernek faaliyetlerini destekleyecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak fon kaynakları hakkında Dernekteki ilgili ekipleri ve yöneticileri bilgilendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik olarak ilgili ekiplerle koordinasyon içerisinde proje tasarımlarını ve başvuru için gerekli tüm hazırlıkları yapmak,
 • Proje geliştirme süreçlerinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Program Geliştirme Birimi liderliğinde gerekli tüm teknik, operasyonel ve raporlama standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Fon almaya hak kazanan projeler için sözleşme hazırlığı aşamasında gerekli dokümanları sağlamak, müzakere ve sözleşmenin imza süreçlerini takip etmek, ilgili birimler ile koordinasyon haline sözleşmelerinin onay süreçlerinin takibini yapmak,
 • Fon almaya hak kazanan projelerin başlangıç aşamalarında hazırlık süreçlerini yürütmek, ilgili birimleri bilgilendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Proje ekipleri ile koordinasyon içerisinde, proje ve programların uygulama süreçlerini takip etmek; proje uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, öğrenilmiş dersler ve iyi uygulama örnekleri konusunda gerekli takibi yaparak gelecek dönem proje tasarımları ve başvuruları için Ortaklıklar ve Program Geliştirme Birimi’ni yönlendirmek,
 • Proje ekiplerinin fon sağlayıcı kurumların öngördüğü uygulama ve raporlama standartlarının ve şablonların kullanılması hususunda yönlendirme desteği vermek,
 • Proje raporlarını takip etmek, birim içerisinde arşivlenmesi ve gerekli durumlarda projenin gidişatı ile ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Projelerin sözleşme ve kontrat gibi süreçlerini takip etmek, güncelleme ve değişiklik belgelerini proje ekibi ile koordinasyon halinde hazırlamak, gerekli birimleri bilgilendirmek,
 • Proje uygulamalarının kurumsal ve uluslararası standartlara uygunluğunu takip etmek,
 • Proje döngüsü içerisinde yürütülen projelerin revize ihtiyaçlarında Proje Ekiplerini desteklemek,
 • Gerektiği takdirde Derneği temsil etmek, kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi için destek vermek,
 • Ulusal, uluslararası ve küresel göç trendlerinin takibi için rapor, makale vb. çalışma ve toplantıların takibini yapmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Alandaki yerel ve küresel ihtiyaçların takibi ve bunlara yönelik müdahale geliştirme konusunda ilgili birimlere destek sağlamak,
 • Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az yüksek lisans düzeyinde mezun, Tercihen Sosyal bilimler alanlarında eğitim almış,
 • Göç, kalkınma, eğitim, insani yardım gibi alanlarda proje yönetme/uygulama ve/veya başta Avrupa Birliği fonları olmak üzere proje geliştirme alanında az 5 yıl deneyim sahibi, 
 • İleri düzeyde İngilizce bilen,
 • Tercihen Türkçe ve İngilizce dışında üçüncü bir dili ileri düzeyde konuşabilen,
 • MS Office programlarını etkin şekilde kullanabilen, 
 • Aynı anda pek çok projenin geliştirme ve başvuru sürecini koordine edebilecek yetkinliğe ve dikkate sahip, planlama ve organizasyon becerisi yüksek, 
 • Farklı ihtiyaçları ve dinamikleri olan ekiplerle çalışma konusunda deneyimli, 
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve güçlü iletişim becerilerine sahip, 
 • Araştırmacı, yeniliklere ve değişime açık, 
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, 
 • Seyahat engeli olmayan, 
 • Ankara’da ikamet eden ya da ikamet edebilecek adaylar aranmaktadır.

 

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.        

 


Sehir: ANKARA