POZİSYON DETAYLARI

06.11.2023 00:00:00    
     
     
AVUKAT  

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Göç, Hassas Grupların Güçlendirilmesi ve Koruma, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsani Yardım ve Afetlere Müdahaleden oluşan dört ana program altında bireylerin ve toplulukların karşılaştığı çok yönlü zorluklara çözümler üretmek üzere çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere hizmet sunduğu tüm kişilerin refahını korumayı, geliştirmeyi ve bu kişiler için güvenli alanlar yaratmayı amaçlar ve tüm personel ile gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda, SGDD-ASAM Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD-ASAM Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Derneğimizin genişleyen organizasyon yapısı ve iş alanı sebebiyle, hukuki ve idari iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ile hukuki bağlayıcılığı olan tüm belgelerin hazırlık, takip ve kontrolünü sağlayarak farklı idari birimlerle yakın iletişim içerisinde çalışmak üzere Ankara ili Genel Merkezimizde görev alacak “Avukat” olarak çalışacak takım arkadaşı aramaktayız.

 

İş Tanımı

 • Hibe sözleşmelerinin ve proje uygulamaları için gerekli hukuki bağlayıcılığı bulunan tüm belgelerin mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yürütülmesi, takip ve kontrolünün sağlanması,
 • Derneğin faaliyet alanı ve çalışmalarıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile iş birliklerinin güçlendirilmesi için protokol, mutabakat anlaşması ve benzeri hukuki bağlayıcılığı bulunan tüm belgelerin hazırlanması, takibi ve kontrolünün sağlanması,
 • Paydaş kurumlarla özellikle protokol temelli ve/veya ortak çalışma çerçevesinin oluşturulması maksatlı gerçekleştirilen toplantılara ilgili proje ekipleri ile birlikte katılım sağlanması, kurumun temsil edilmesi ve sürecin takip edilmesi,
 • Gereken hallerde derneğin yurtiçi ve yurtdışındaki temsilciliklerinde yerine getirilmesi gereken idari ve hukuki iş ve işlemler için mevzuat kapsamındaki gerekli belgelerin tespiti, takibi, hazırlanması ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde sürecin yürütülmesinin sağlanması,
 • Rutin iş akışı çerçevesinde tüm birimler bünyesinde doğabilecek idari ve hukuki iş ve işlemlerin takibinin sağlanarak, gerekli bilgilendirme, koordinasyon ve yönlendirmenin yapılması,
 • Dernek faaliyetleri ve dernek yönetimi süreçlerinde mevzuat ve iç düzenlemeler çerçevesinde hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili yürürlükteki mevzuat, içtihat ve değişikliklerin takip edilerek Genel Müdürlüğe raporlanması, ilgili birimlere bildirimlerinin yapılması,
 • Proje sözleşmeleri çerçevesinde genel takip ve koordinasyonu ile sözleşmeden doğacak ve gözden kaçırılmaması gereken hususların takibi ve ilgili birimler nezdinde bilgilendirilmesinin yerine getirilmesi,
 • Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü hukuki belgenin hazırlanması ve kurum içinde birimlerin hazırlamış olduğu belgelerin incelenerek kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici şekilde usul ve esaslarına uygun olarak düzenlenmesi,
 • Kurum içi KVKK süreçlerine liderlik edilmesi.

 

Genel Nitelikler

 • Hukuk Fakültesinden mezun,
 • Baroya kayıt tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl avukatlık mesleğinde deneyim sahibi,
 • Ticaret Hukuku, Sözleşme & Borçlar Hukuku, İş Hukuku ve KVKK konularında mevzuata hakim,
 • Sivil Toplum alanında deneyimli,
 • Dernek genel kurul evraklarının ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması konusunda yetkin,
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • İyi düzeyde İngilizce bilen, (YDS (75-85), TOEFL IBT (95-120) ya da IELTS (6.5-7.5),
 • Kurumu diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuken temsil edebilecek,
 • Planlama, organizasyon ve etkili iletişim becerisi yüksek adaylar aranmaktadır.

 

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

 

 


Sehir: ANKARA